header
Wallisgids.nl

St.-Maurice

De strategische ligging van St.-Maurice heeft ervoor gezorgd dat de plaats altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Iedereen die het Rhônedal verder in wilde trekken, moest de nauwe doorgang bij St.-Maurice passeren. De Romeinen, die omstreeks het begin van onze jaartelling in Wallis waren, hadden hier in Acaunum een kamp. Volgens een legende heeft St.-Maurice zijn huidige naam te danken aan een christelijke martelaar, genaamd Mauritius. Deze Mauritius voerde het bevel over een Thebeïsch leger dat in dienst van de Romeinse overheersers christenen in Wallis moest vervolgen en de Romeinse goden moest laten eren. Zelf christenen, konden Mauritius en zijn leger het niet over hun hart verkrijgen om deze opdrachten uit te voeren, hetgeen ze met de dood moesten bekopen. Bisschop Theodul ontdekte zo'n 60 jaar later (in 360 n.C.) de gebeenten van deze moedige martelaren, en liet ze overbrengen naar Acaunum. Daar ontstond een heiligdom, dat in de loop der eeuwen door ontelbaar veel mensen bezocht is. Door die belangstelling moest het heiligdom steeds verder uitgebreid worden. In 515 werd op initiatief van Koning Sigismund van Bourgondië een klooster gesticht, en ten tijde van Karel de Grote (einde 8e eeuw) werd het heiligdom nog weer sterk vergroot. Vanaf 1128 is het een augustijnerklooster, en tot op de dag van vandaag spelen de kloosterlingen een rol, onder andere in het middelbaar onderwijs.

Bezienswaardigheden

Vanuit het noorden het stadje inrijdend passeert men eerst aan de rechterkant een stenen brug, oorspronkelijk gebouwd in 1491. Aan de overkant staat een kasteel, gebouwd aan het einde van de 15e eeuw op de plaats van een wachtpost. Hier zetelden ooit bestuurders; nu is er het kantonale militaire museum in gevestigd. In de vesting wordt helder de militaire geschiedenis van Wallis van 1815 (de toetreding van het kanton tot de Eedgenoten) tot heden getoond. De collectie bevat wapens, uniformen, vlaggen, prenten en landkaarten. Men ziet dat de nauwe doorgang in het dal bij St. Maurice nog steeds van militair belang is. Vanaf het kasteel doorlopend naar het stadje, ziet men links het stadhuis met een mooie bogengalerij en rechts het klooster van St.-Maurice, gebouwd op de plaats waar Theodul in de 4e eeuw n.C. de beenderen van Mauritius en de zijnen naar toe heeft laten brengen. De kerkschatten die in de loop van vele eeuwen zijn vergaard en verkregen van kerkelijke en wereldlijke leiders die St.-Maurice hebben bezocht, behoren tot de rijkste collecties van Zwitserland. Er worden geregeld rondleidingen gegeven. Te voet bereikt men in 10 minuten de Grotte aux Fées, iets hoger gelegen achter het kasteel. Tot nu toe ontdekte men zo'n 4 km onderaardse gang, waarvan een gedeelte voor publiek toegankelijk is.

In Massongex, gelegen tussen St. Maurice en Monthey, is bij verbouwing in een café-restaurant een Romeins mozaïek ontdekt, dat een vuistgevecht uitbeeldt. Het horecabedrijf noemt zich nu Au Caveau Romain. Voor meer informatie over de Romeinse vondsten in Massongex: kijk hier.

Hoogte422 m
Inwoners3730
Postcode1890
website VVV  

Vakantiefoto's

We hebben nog geen vakantiefoto's uit St.-Maurice. Bent u hier geweest en wilt u zelf foto's opsturen?